Ticaret sicil kaydı; ticari işletmenizi, sizi ve varsa ortaklarını yasal olarak kayıt altına alan, ülkede ticaret yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı olduğu sicildir. Bu belge, sizi ve işletmenizle ilgili iş yapan diğer tüm kişi ve şirketleri güvende tutmak için gereklidir.

Ticari sicil kaydı, tacirlik sıfatına sahip olan kişilerin sicil kayıtlarının bulunduğu kısım  olarak ifade edilebilir. Yani tacir sınıfına girebilmeniz için bu sicil kaydını oluşturmanız ilk adımda gereklidir. Ticari sicil kaydını zorunlu olması işyerinizin resmileşmesi için en önemli adımdır. 3. kişilerin sizin ticari bir alan için yer açtığınız konusunda bilgilendirmeli için bu kaydı oluşturmanız gerekmektedir.

Ticari sicil kaydı, işletmenizin her türlü yapılan/yapılabilecek işlemlerin takibi için gereklidir. Ayrıca herhangi bir usulsüzlük durumunun olmaması için gereklidir.

Ticari Sicil Kaydı Kimler Tarafından Tutulur?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kontrolü altında ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları kapsamında kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Bulunan yerde ticaret ve sanayi odaları mevcut ve yeterli olmayabilir. Bu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ticaret sicil kaydı almak için gereken belgeler nelerdir?

  • Şirket ana sözleşmesi (Bir mali müşavirden yardım alınarak hazırlayabilirsin)
  • Şirket yöneticilerinin noter tasdikli kimlik fotokopileri
  • Taahhüt edilen sermayenin %0,04 tutarında Halk Bankası’na ödenmiş Rekabet Kurumu fonu dekontu
  • Ortakların vesikalık fotoğrafları

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Ticaret sicil kaydı oluştururken gerçekleştirilecek ilk adım, Mersis’ten şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Bu işlemi şirketi için tutulacak olan mali müşavir veya ilgilenen farklı biri gerçekleştirebilir. Düzenlenecek olan bu sözleşmede; şirketin unvanı, faaliyet konusu, sermaye miktarı, hissedarların kim olduğu, yönetim şekli, adresi gibi konular belirtilmesi mecburidir.

Ticari Sicil Kaydı Oluşturma Adımları

  1. Bankada şirket adına hesap açılır.
  2. Bankadaki mevcut hesaba sermayenin minimum dörtte biri yatırılır.
  3. Hesap ücreti tamamlandıktan sonra bankadan blokaj yazısı temin edilir.
  4. Bu ücretlere ek olarak Rekabet Kurumuna belli miktar fon ödemesi yapılır
  5. Kuruluş bildirim formu, oda beyannamesi ve kayıt amaçlı yazılan dilekçe şirket ortakları tarafından imzalanır.

Kimler ticaret sicil kaydı almak zorundadır?

Merkezi Türkiye olan ticari işletmeler ticaret siciline kayıt olmak zorundadır. Gerçek kişi işletmelerde ise göz önünde bulundurulacak husus tacir sıfatına sahip olmasıdır. İşletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olurlar.

E-Arşiv Fatura Nasıl Sorgulanır?

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!