Şirket Değerleme Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Şirket değerleme nedir, nasıl yapılmalıdır, ne işe yarar, değerleme yaparken kullanılan yöntemler nelerdir? gibi sorulara detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

Şirket Değerleme Nedir?

Bir şirketin mevcut durumunu ve gelecekteki ekonomik durumunu öngörerek teknik ve temel analizler yaparak şirketin gerçek değerini belirleme işlemine şirket değerleme denir.

Şirket değerleme işleminde bir şirketin sahip olduğu tüm varlıklar, kararlar, faaliyetler, çalışanlar göz önüne alınmaktadır. Hatta tüm dünyada, piyasada, sektörde ve rakiplerimizde yaşanan gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü bir şirketin değerini saydığımız bu faktörler de belirlemektedir. Bu sebeple, bir şirketin değerini sadece kendi bünyesinde yaşanan gelişmeler değil aynı zamanda global olarak gerçekleşen değişimler de belirlemektedir. Sağlıklı bir değerleme yapılması için tüm bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Şirket değerleme üç farklı amaç için yapılmaktadır.

1. Bir şirketin el değiştirmesi söz konusu olduğunda maddi tutarının yanında varlık ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır.

2. Büyümek isteyen şirketlerin sermaye ihtiyacı zamanında ne kadara ihtiyaç olduğunu görmek amacıyla yapılmaktadır. Çünkü şirket değeri, şirket ile ilgili tüm unsurları içermekte ve şirket kararlarına yön vermektedir.

3. Yatırımcılar bir şirkete yatırım yapmak istediği zamanlarda şirket değerini yatırımcılara göstermek amacıyla yapılmaktadır.

Şirket Değerleme Nasıl Yapılmaktadır?

Teknik ve temel analiz olmak üzere iki tür analiz ile şirket değerlemesi yapılmaktadır.

Teknik Analiz: Sermaye piyasasında var olan fiyatların kendi içinde önceden izlenecek bir trende sahip olduğunu varsaymaktadır.

Temel Analiz: Şirketin gerçek değeri cari durumu ve gelecekteki ekonomik şartları dikkate alınarak değerleme yapılmaktadır.

Şirket Değerleme Yaparken Kullanılan Yöntemler

1. Karşılaştırma Yöntemi

Karşılaştırma yöntemi, en temel yöntemlerden birisidir. Buna göre, aynı sektörde olan iki farklı firmayı karşılaştırarak yapılan değerlendirme yöntemidir.

2. One Size Fits All Yöntemi

Bu değerleme yöntemi genel olarak yatırımcılar için yapılmaktadır. Buna göre, yatırımcının beklentileri göz önünde tutulmaktadır ve sabit bir tutar üzerinden çalışmalar yürütülmektedir.

3. Ventura Capital (VC) Yöntemi

Ventura Capital Yöntemi, çarpan ve indirgenmiş nakit akışı olmak üzere iki farklı yöntemin karışımıdır. Buna göre, bir işletmenin terminal değeri baz alınarak yapılmaktadır.

Ancak bu riskli bir yöntemdir. Çünkü yatırımcı, yatırım yaparak pay hakkı kazanır ve şirket büyüdüğü takdirde bu paydan kâr elde eder. Bu sebeple bir yatırıcı bu yöntemde çok büyük kazançlar elde etmeyi bekler.

4. İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi

Bu yöntem, bir şirketin gelecekte gerçekleşecek nakit akışlarını tahmin eder ve bugüne indirger. Buna ek olarak serbest nakdi de ekleyerek bir değer oluşturur. Bu değeri şirketin piyasa değeri olarak kabul eder.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi Hesaplamasında Baz Alınan Noktalar
 • Faaliyetlerden kaynaklı nakit akışı
 • Varlık alımından ve yatırım faaliyetlerinden gelen nakit akışı
 • Net işletme sermaye değişimi
 • Finansman giderlerinden kaynaklanan nakit akışı
 • Vergiler
 • Sermayeden kaynaklanan nakit akışı
 • Mevcutta bulunan net nakit miktarı

5. Çarpan Analizi

Genellikle bu yöntem halka açık şirketlerin bilgileri kullanılarak, piyasada faaliyet gösteren benzer firmaları karşılaştırarak yapılmaktadır. Bir başka deyişle halka açık diğer şirketler ile yatırım yapılacak şirketin karşılaştırması yapılmaktadır.

Ek olarak, halka açık şirketlerin nakit akış tabloları, piyasa değeri, hisse senedi gibi bilgilerine kolay bir şekilde ulaşılabildiği bu yöntem kolayca uygulanabilmektedir.

Yukarıda sıraladığımız en sık kullanılan yöntemlere ek olarak:

İndirgenmiş Temettü Analizi, Banka Değerleme Yöntemleri, Karne Yöntemi, Yeniden Yapım Yöntemi kullanılarak da şirket değerlemesi yapılmaktadır.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerleme işleminin yapıldığı belli başlı zamanlar vardır.

Buna göre:

 • Şirketin tamamının satılması ya da kısmen satılması
 • Şirket birleşmeleri
 • Ortaklık yapısında yapılan değişiklikler
 • Kredi alma esnasında hisselerin teminat olarak verilmesi
 • Şirket performansının tespiti ve benzer şirketlere göre kıyaslama
 • Şirket değeri hakkında bilgi almak

gibi sebeplerden kaynaklı şirket değerleme yapılmaktadır.

Şirket Değerleme Ne işe Yarar?

Şirket değerini artırmak için gerekli unsurlar, şirket değerleme raporunda tespit edilmektedir ve buna göre değer artırma faaliyetleri uygulanmaktadır.

Diğer taraftan değerleme raporu ile bir şirketin el değiştirme değerinin tespit etmek, şirketin nasıl gelir elde ettiğini, elde ettiği gelirleri nasıl işlediğini göz önünde bulundurulmakta ve aksiyon alınmaktadır.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!