PSD2 (Payment Services Directive2), yani ödeme hizmetleri yönergesi 2 AB’nin ikinci Ödeme Hizmetleri Yönergesidir. PSD2 hem şirketler hem de özel kişiler için hesapları ve ödemeleri düzenler.

Avrupa Birliği genelinde elektronik ve çevrim içi ödemeleri daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir Avrupa elektronik ödeme hizmetleri yönetmeliğidir. İlk olarak 2013’te teklif edilen ve 4 Eylül 2019’da resmi olarak tam olarak yürürlüğe giren PSD2 değişikliği, üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarının banka altyapısına ve hesap sahibi verilerine erişimini sağlayarak Avrupa’da açık bankacılığın temelini oluşturmuştur.

PSD2, hesap sahiplerinin onay vermesi halinde, müşterilerin ödeme hesaplarını yöneten bankaların ve diğer finansal kuruluşların, bu hesaplara Açık API’ler aracılığıyla erişimi olan üçüncü taraf hizmetleri sağlamasını şart koşar.

PSD2 Amacı Nedir?

  1. Sektördeki dolandırıcılık oranlarının düşürülmesi ve tüketicilere duyulan güvenin artması için planlanmıştır.
  2. Süreci daha sorunsuz hale getirmek için iki faktörlü kimlik doğrulama etrafında yeniliktir.
  3. E-ticaret tüketicileri için daha fazla çevrim içi bankacılık ve ödeme seçeneği sunar.
  4. Satıcılar, tüketiciler hakkındaki stratejik bilgilerini artırmak için yeni ödeme toplayıcılardan yararlanabilir.
  5. Yeniliği artırmak ve bankacılık hizmetlerini yeni teknolojilere uyum sağlama amacıyla planlanmıştır.
  6. Üçüncü parti servis sağlayıcıların önündeki engelleri azaltarak inovatif uygulamaların gelişimini desteklemektir.
  7. Yenilikçi online ve mobil ödeme uygulamalarının geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmektir.
  8. Sektörde var olan elektronik ödeme uygulamalarına standart getirmek ve kurallarını geliştirmek, üçüncü parti sağlayıcıların haklarını ve tabii oldukları zorunlulukları belirlemektir.

PSD2 Avantajı Nedir?

PSD2,  kullanıcı verilerini kolaylaştırmaya ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bir banka hesabına sahip kullanıcı, bankanın sağladığı API sayesinde, hesabıyla alakalı farklı finansal hizmetlerin bir kısmına erişim sağlayabilir.

Örneğin bireysel tasarruf etmeyi amaçlayan uygulama ile (Açık Bankacılık sayesinde) tüm banka hesaplarına ve harcamalarına erişebilir. Uygulama banka API’si üzerinden elde ettiği verilerle hesap verileri oluşturabilir ve kullanıcıya çeşitli önerilerde bulunabilir.

Ek olarak ücretler, döviz kurları, işlem referansları, ödeme hizmeti kurumlarının hangi şeffaflığı sağlaması gerektiğini belirtir. Hem ödeme hizmeti sağlayıcıları hem de kullanıcılar için hak ve yükümlülükler, işlemlerin nasıl yetkilendirileceği ve yürütüleceği, ödeme araçlarının izinsiz kullanılması durumunda sorumluluk, ödemelerde geri ödeme, ödeme emirlerinin iptali ve ödemelerin değer tarihlendirmesini düzenler.

Özetle;

Orijinal Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD) (Direktif 2007/64/EC), ikinci bir direktif (PSD2) (Direktif 2015/2366) ile değiştirilmiştir. Yeni kurallar, çevrim içi ödeme yaptıklarında tüketicileri daha iyi korumayı, açık bankacılık gibi yenilikçi çevrim içi ve mobil ödeme seçeneklerinin geliştirilmesini ve kullanımını teşvik etmeyi ve sınır ötesi Avrupa ödeme hizmetlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!