Nakit Akışı Nedir? Neden Önemlidir?

İşletmelerin finansal faaliyetlerini düzenlemesi, kontrol etmesi göz ardı edilmeyecek kadar önemli konulardır. Bu yüzden finansal faaliyetlerin doğru ve kolay bir şekilde yönetilmesi için nakit akışının takip edilmesi ve nakit akış tablosunun ayrıntılı bir şekilde oluşturulması gerekir.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, bir işletmenin kasasına bir ay içinde giren ve çıkan parayı takip etmeyi ifade eder. Ancak nakit akışı takibinde giren ve çıkan paranın ayrı ayrı değil eş zamanlı olarak takip edilmesi gerekir. İşletme bünyesine giren para pozitif nakit akışı, çıkan para ise negatif nakit akışı olarak adlandırılır. İşletmelerin kârlılığı da karşılıklı gerçekleşen bu akış üzerinden belirlenir.

Nakit Akışı ve Kârlılık Arasındaki Fark Nedir?

Kâr, satın almalar, çalışan maaşları, vergiler, kira ve diğer giderlerin şirketin gelirinden çıkarılmasıyla elde edilen paradır.

Ancak nakit akışı ile işletmenin kârlılığı aynı anlama gelmez. Bir işletmenin kâr oranı yüksek olmasına rağmen nakit akışı yeterli olmayabilir.

Bu sebeple şirketlerin düzenli olarak bilanço, gelir tablosu, nakit giriş-çıkışlarını takip etmesi gerekir.

Nakit ile kârlılık birbiri ile denk bir şekilde ilerlemiyorsa, bir başka deyişle şirketin kârlılığı artarken nakit akışı düşüyorsa, işletmenin ayakta kalmasını ve büyümesini zorlayacaktır. Bu yüzden bir işletmenin sağlıklı büyüyebilmesi için tüm bunların takibini yapması gerekir.

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletmelerin ilk ve en temel hedefi para kazanmak ve kâr elde etmek olduğu için nakit akışı, bir işletme için oldukça önemlidir. Start-up işletmelerin kurulmasında, işin operasyonel süreçlerinin yürütülmesinde, iş hacminin genişletilmesinde ve tüm diğer süreç yönetimlerinde işletmelerin nakite ihtiyacı olur. Doğru bir şekilde yürütülmeyen nakit akışı şirketin günlük operasyonel süreçleri şirketleri kısa veya uzun vadede olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple işletmenin nakit akışının etkin ve doğru bir şekilde yönetilmesi kaynakların da doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Doğru bir şekilde analiz edilen ve yürütülen nakit akış yönetimi, işletmelerin rekabet gücünü arttırırken rakiplerine karşı daha avantajlı olmalarını da sağlar.

Nakit Akışı Nasıl Yönetilir?

Nakit akışını doğru bir şekilde yönetmek için önemli olan bazı yöntemler mevcuttur. Sırasıyla bu yöntemlere bakalım.

  • İşletmenizin finansal denetimlerinizi aylık yapmak yerine haftalık ya da günlük olarak yapın. Sık yapılan finansal denetimler bütçenize hakim olmanızı ve açık oluştuğu takdirde hızlı bir şekilde tespit edip önlem almanızı sağlar. Ayrıca finansal denetimlerde yalnızca kâr oranına odaklanmak yerine kâr-zarar analizlerini bir bütün halinde inceleyin.
  • İşletmenizde karşılaşma ihtimaliniz olan bütçe açığı ve beklenmedik durumlarla baş edebilmek için her zaman nakit para bulundurmaya önem verin. Böylece beklenmedik krizleri kontrol altına almanıza ve en zararla atmanıza yardımcı olur.
  • Ödemelerde ve tahsilatlarda yaşanan gecikmeler gelir ve gider analizlerinizi sağlıklı yapabilmeniz önünde büyük bir engel oluşturur. Bu sebeple işletmenizin ya da alacaklılarınızın ödeme sürelerini iyi takip edin, son tahsilat ve son ödeme zamanlarından emin olun. Böylece gelir ve giderlerinizi takip etmeniz kolaylaşır.
  • İşletmeye ait gelir ve giderlerin doğru bir şekilde yürütülmesi için işi bir muhasebe uzmanına bırakın. Şirket bünyesinde bir muhasebeci çalıştırabileceğiniz gibi bu işleri dışarıdan yürütecek bir uzman ile de çalışabilirsiniz. Böylece daha önemli işlerinizi yürütmek için zaman kazanmış olursunuz.
  • İşletmenizde yapılan harcamaları düzenli bir şekilde kontrol edin. Çünkü

Zorunlu harcamaların dışında yapılan gereksiz harcamaları en kısa sürede tespit eder ve önüne geçersiniz. Böylece nakit rezervinizi arttırırsınız.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir hesap dönemine ait nakit akışı ile nakit giriş ve çıkışlarını gösteren tablodur.

İşletmelerin finansal faaliyetlerini yönetmek için kullanılması gereken çok önemli bir muhasebe aracıdır. Nakit akış tablosu ile işletmenize ait günlük nakit durumlarını analiz edebilir ve geleceğe yönelik durumlarınızı öngörebilirsiniz. Nakit akış tablosu, bir işletmeye ait tahsilat ve ödeme kaynaklarının nerelerde kullanıldığını da gösterir.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu hazırlarken işletmenin karşılaştırmalı bilançosu ve son hesap dönemine ait gelir tablosu gereklidir. Ayrıca tablolar Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği kapsamında kabul edilen nakit akış tablosuna uygun olarak düzenlenmelidir.

Nakit akış tablosunda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Dönem başına ait mevcut nakit miktarı
  • Dönem içinde gerçekleşen nakit girişleri
  • Dönem içinde gerçekleşen nakit çıkışları
  • Dönem sonuna ait mevcut nakit miktarı
  • Nakitin artması veya azalması ile ilgili bilgiler detaylı bir şekilde tablo içinde yer almalıdır.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!