Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Kurma Süreci

Şirket kurmak isteyen veya kurmayı düşünen birçok kişinin merak ettiği sorular arasında “Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Kurma Süreci Nasıldır?” soruları yer almaktadır. Eğer siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Limited Şirket Nedir?

Bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı adı altında kurulan bir şirket türüne limited şirket denir. Limited şirketlerin öne çıkan en temel özelliği sermayesinin şeffaf bir yapıda olmasıdır. Bir başka deyişle, bu tür şirketlerin asıl sermayesi bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır.

Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türden ekonomik faaliyet için kurulabilmektedir. Ancak sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermeleri mümkün değildir.

Limited şirketler tek ortaklı olarak kurulabilmektedir. Ancak bu şirketlerde 50’den (elli) fazla ortak sayısı olamaz. Limited şirket türünde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir. Yalnızca üzerlerine düşen esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Ek olarak, şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bir limited şirketi kurabilmek için en düşük sermayenin 10 Bin TL olması gerekmektedir. Ayrıca her ortağın esas sermaye payı değerinin en az 25 TL ve katları olması gerekmektedir.

Limited Şirket Kurma Süreci

Limited şirketlerin kuruluş işlemleri ve süreci şirketin ortakları veya mali müşavir tarafından yürütülebilmektedir. Bu başlık altında limited şirket kurma süreçlerini sıraladık.

1. Şirketin Yapısına Karar Vermek

Limited şirket kurmak için evrak sürecine geçmeden önce şirketin yapısına karar vermek çok önemlidir. Bu sayede iyice düşünülmüş ve karar verilmiş bir şekilde işlemlere başlama imkânı bulabilirsiniz.

Bu ilk aşamada şirketin ortaklık yapısına, sermaye miktarına, unvanına, şirket müdürünün kim olacağına vs. karar vermeniz gerekmektedir.

Ticaret unvanı seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
 • Ticaret unvanınızda işletme konularından en az bir tanesinin yer alması zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca işletmenin konusunu gösteren ibarede kısaltma yapılması kesinlikle yasaktır.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz. Kültürel ve tarihi değerlere zarar verecek bir ibare bulanamaz.
 • Limited şirketinize “Türk”, “Cumhuriyet”, “Türkiye” gibi kelime koymak için Bakanlar Kurulu’nun kararı gerekmektedir.

2. Başvuru Evraklarını Tamamlamak

Limited Şirket açmak için gerekli başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kuruluş Bildirim Formu
 • İkametgah (e-devlet üzerinden kolaylıkla alınabilir.)
 • Ticaret Odası Beyannamesi
 • Kira Sözleşmesi (Limited şirketin faaliyet göstereceği yeri ibraz etmek amacı ile)
 • Tüm ortakların kimlik fotokopisi
 • Sermaye miktarının yatırıldığını gösteren banka dekontu
 • Ortaklık Sözleşmesi

3. Limited Şirketinin Kuruluş Sürecini Başlatmak

Şirket kurulumu için gerekli evrakları tamamladıktan sonra bulunduğunuz ilin Ticaret Odası’ndan randevu almanız gerekmektedir. Bu randevuda başvuru evraklarınız incelenir ve bu süreçte tamamlamanız gereken ödemeleri gerçekleştirmeniz istenir. Gerekli ödemeler tamamlandıktan sonra limited şirket kurma süreci tamamlanmış olur. Bundan sonra geriye bir tek limited şirket başvurunuzun onaylanması kalır.

4. Limited Şirketin Onaylanması

Başvurunuz onaylandıktan sonra Ticaret Odası size veya başvuru sürecinizi yürüten mali müşavirinize şirket ana sözleşmesi, şirket defteri ve sicil tasdiknamesi verir. Ticaret Odası’nın verdiği bu belgeler ile birlikte şirketiniz faaliyet göstermeye başlayabilir.

Limited Şirket Maliyetleri Nelerdir?

Şirket kurmak için en az 10.000 TL sermayenizin olması gerekmektedir. Bu sermaye dışında limited şirket kuruluş sürecinde belli başlı maliyetler de olmaktadır.

Bu maliyetleri aşağıda sıraladık:

 • Noter Masrafları

Kuruluş vekaleti, mali müşavir velaketi, imza sirküleri masraflarını kapsar.

 • Ticaret Odası Masrafları

Ana sözleşme onayı, resmi defterler, sicil kaydı ve faaliyet belgesi gibi masraflarını kapsar.

 • Vergi Dairesi Masrafları

Buradaki masraf damga vergisidir.

 • Mali Müşavir Masrafı

Şirket kuruluş sürecinizi mali müşavir aracılığı ile yürütürseniz mali müşavirinize şirket kuruluş hizmet bedeli ödemeniz gerekmektedir.

 • Matbaa Masrafları

Kaşe, fatura ve irsaliye masraflarıdır. e-fatura ve e-irsaliye kullanıcısı olmak istiyorsanız bunları bastırmanıza gerek yoktur.

Limited Şirket Vergileri Nelerdir?

 • Kurumlar Vergisi: Gelir-gider farkının %25’i
 • Katma Değer Vergisi: Gerçekleşen satışın %18’i (Ürün çeşidine göre KDV oranı %1 ile %8 olarak da uygulanabilmektedir.)
 • Kira Stopajı: Brüt kira ücretinin %20’si
 • Kar Payı Vergisi: Ortakların şirketten alacağı kârın %15’i
 • Geçici Vergi: %20
 • Muhtasar: Asgari ücretli her çalışan için %15

Tüm bunlara ek olarak şirket kurma ile alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız “Şirket Kurmadan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!