İki farklı ülkenin para birimlerinin arasındaki değişim oranına kur denmektedir. Ülkeler arası yapılan alışverişte para birimlerinden dolayı oluşan farka ise kur farkı denir. Günümüzde Türkiye’de sabit kur sistemi yerine dalgalı kur sistemi kullanılmaktadır. Bu nedenle satışın gerçekleştiği dönemdeki kur ile tahsilatın gerçekleştiği tarihteki kur farklılık gösterebilmektedir.

Bazı işletmeler, geçici vergi döneminde oluşan kur farkı için fatura düzenlemek yerine tahsilat döneminde fatura düzenlemektedir. Bu durumda da kur farkından kaynaklı sorunlar meydana gelmektedir. Kur farkı faturası benzer sorunların yaşanmasını önleyerek işletmelere fayda sağlar.

Kur Farkı Faturası Nedir?

Düzenlenen fatura tutarlarının tahsil günü geldiğinde kesim tarihi ile tahsil edildiği tarih arasında belirli bir süreç olduğundan kur farkı meydana gelmektedir. Oluşan kur farkından dolayı fatura düzenlenir ve iki taraftan hangisinin lehine kur farkı oluşmuşsa o firma tarafından aradaki fark fatura edilir.  Bu faturaya da ‘kur farkı faturası’ denmektedir. Dövizli fatura yasal defterlere TL cinsinden kaydedilir ve para biriminden dolayı oluşan farkların giderilmesi için de kur farkı faturası kullanılmaktadır.

Kur farkı faturasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneğin, kur farkı faturası TL cinsinden düzenlenmelidir ve KDV hesaplaması kur farkını dikkate alarak yapılmalıdır, herhangi bir fark oluştuğunda da bu fark eklenmelidir.

Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?

Kur farkı faturası oluşan farktan gelir elde eden işletme/firma tarafından kesilmektedir. Oluşan kur farkının tutarı kadar KDV’si de eksi olarak hesaplanmaktadır. KDV oranı kullanılırken faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak ürün veya hizmetin tabi olduğu KDV oranı baz alınmalıdır. Örneğin, fatura tutarı 5.000 USD ve kur da 7.00 TL  olurken tahsilat zamanında kur 7,5 TL olabilir. Bu durumda fatura tutarı 5.000×7 iken tahsilatın gerçekleşeceği tarihte düzenlenen fatura tutarı 5.000×7,5 şeklinde olacaktır. Bu nedenle tahsilatı gerçekleştiren taraf aradaki farkı baz alarak faturayı düzenlemelidir.

Kur Farkı Faturası ve Özel Usulsüzlük Cezası

TL bakiye, kur farkı faturası olmadan sıfırlanır ve kur farkı faturası kesilmez ise her bir fatura için 290 TL’den az olmamak kaydıyla faturada yazılması gereken tutar için %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Kur farkı fatura cezası faturayı düzenlemeyen veya faturayı alması gerekip almayan her 2 tarafa da kesilebilmektedir.

Kur Farkı Faturasının İçeriği

Kur farkı faturasının açıklama kısmında ‘kur farkı faturası’ ibaresi yer alması yeterlidir. Ancak daha fazla bilgi vermek isteyen firma açıklama kısmına hangi fatura için kur farkı faturasının oluşturulduğunu ve fatura tarihi, tutarı vb. detayları verebilmektedir.

Kur farkı faturasının dikkat edilmesi gereken daha pek çok noktası vardır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak şu şekildedir:

  • Kur farkı faturasının diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Bu nedenle e-fatura ya da matbu olarak kesilmesi firmaya göre değişiklik göstermektedir.
  • Kur farkı faturası yasal defterlerde TL bakiyeyi kapatmak için kesilmektedir. Dövize endeksli işlemlerin ardından kalan TL bakiyesi, kur farkı faturası düzenlenerek bakiyenin kapatılması gerekmektedir.
  • Hizmet veya ürün karşılığında düzenlenen dövizli faturanın tahsilatı gerçekleştiği esnada kur farkı faturasının da düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Düzenlenen dövizli faturanın sonucunda kalan TL bakiyesi olduğu takdirde bu farkı sıfırlamak gerekmektedir. Bu nedenle de kur farkı faturası kesilmesi şarttır.

mdPara ile günlük ve haftalık hesap hareketlerinin detaylı çıktılarını dilediğiniz formatta alabilir ve erişim sağlayabilirsiniz. mdPara, bir ”e-hesap özeti çözümüdür.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!