Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Teşvikleri Nelerdir?

Genç girişimcilere vergi ve sigorta teşvikleri ile ilgili tüm detayları bu yazımızda ele alacağız.

Türkiye genç nüfusun yoğunlukta olduğu ülkelerden bir tanesidir ve gençlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması devlet için çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü gençler kalkınma planlarında önemli bir yer tutmakta ve iş hayatında aktif bir şekilde varlık gösterebilmektedir. Bu sebeple devlet, gençlerin ülke ekonomisi içerisinde yer almaları, ekonomiye katkı sağlamaları ve kendilerini kalkındırmaları için Genç Girişimci Desteği sağlamaktadır. Aynı zamanda bu destek ile birlikte devlet teknolojik gelişimi sağlamayı, cari açığı azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi hedeflemektedir.

Siz de bir genç olarak kendi potansiyelinizi ve iş fikrinizi hayata geçirmek istiyor fakat bunun için sermaye sağlayamıyorsanız devletin sağladığı teşvik desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç Girişimci Desteği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki olarak hayata geçirilmiştir.

Buna göre devlet, yeni iş kuran gençlerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca elde ettiği kazancın 75.000 TL’lik kısmını vergi dışı bırakmıştır. Buna ek olarak, 1 yıl boyunca SGK (4B) primlerinden de muaf tutmuştur.

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Teşvikleri İçin Gerekli Şartlar

Gençlerin, vergi ve sigorta teşviklerinden yararlanabilmesi için devletin belirlediği bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir.

Nedir bu şartlar?

 • 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olmalı
 • Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetler sebebiyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmalı
 • Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortası olmalı
 • İşe başlangıcını kanuni süresi içinde bildirmeli
 • Kendi işinde çalışmalı veya işi kendisi sevk ve idare etmeli
 • Eğer faaliyet adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılıyorsa işe başlama tarihinden itibaren ortakların hepsi tüm şartları taşımalı
 • İşletme, eş veya 3. dereceye kadar akraba olan kişilerden devralınmamış olmalı (Ölüm nedeniyle işletmenin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç)
 • Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olmamalı

Yukarıdaki şartları sağlayan bir genç girişimci teşvikten faydalanabilmektedir.

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Teşvikinden Kimler Yararlanamaz?

 • 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan
 • Limited şirket ve Anonim şirket ortakları
 • Daha önce vergi mükellefi olan ya da başka bir şirkette ortaklığı olanlar bu teşvikten faydalanamaz.

Genç Girişimci Desteğine Nasıl Başvurulur?

Genç Girişimci Desteğine başvurmak için iki yöntem mevcuttur.

Birinci yöntemde, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesini alabilirsiniz ve doldurabilirsiniz. Sonrasında bağlı olduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edebilirsiniz.

İkinci yöntemde, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurabilirsiniz. https://ivd.gib.gov.tr/ sitesinden hazırlanan bir dilekçe ile başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Başvuru belgelerinizi vergi dairesine teslim ettikten sonra size “Genç Girişimci Desteği’nden faydalanabilir” yazısı gönderilecektir. Bu yazıyı en yakın SGK Müdürlüğü Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat teslim etmeniz gerekir. Bu süreçten sonra genç girişimci desteğinden faydalanabilir ve Bağ-Kur prim borçlarınızı sildirebilirsiniz.

 

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!