Fizibilite Çalışması Nedir? Finansal Fizibilite Nedir?

Fizibilite, kelime anlamı olarak uygulanabilirlik, yapılabilirlik anlamlarına gelmektedir.

Fizibilite çalışması, bir girişimin veya projenin uygulanabilir olup olmadığının hem teknik hem finansal olarak detaylı bir şekilde araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan bir çalışmadır.

Bu çalışmaların yatırım kararı almadan önce mutlaka yapılması gerekir çünkü söz konusu projenin istenilen hedefe ulaşıp ulaşmayacağı ve kâr getirip getirmeyeceği ancak fizibilite çalışmaları ile öngörülebilir.

Fizibilite çalışması piyasa değerlendirmesi, kuruluş yerinin değerlendirilmesi, teknolojik değerlendirme, yasal değerlendirme ve finansal değerlendirme süreçlerini kapsar.

Piyasa değerlendirmesi ile ham madde, enerji, pazara yatkınlık, ulaşım imkanları vb. bir çok faktör göz önünde bulundurulur ve yatırım için en uygun yerin neresi olduğuna karar verilir.

Teknolojik değerlendirme ile kullanılacak teknolojiler, gerekli makine ve teçhizatlar ve ihtiyaç duyulabilecek teknolojik tüm faktörler değerlendirilir ve analiz edilir.

Yasal değerlendirme ile işletmenin faaliyete geçirilip pazarlanmasına kadar olan süreçte uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yatırıma getireceği avantajlar ve dezavantajlar analiz edilir.

Finansal değerlendirme sürecini daha uzun soluklu ele alacağız çünkü bir iş kurarken finansal fizibilite çalışması en doğru yolun ne olduğunu gösteren çalışmalardır.

Finansal Fizibilite Nedir?

Finansal fizibilite, planlanmak üzere olan bir yatırımın ya da projenin bir bütün halinde incelenmesini ve yatırımın ne kadar kârlı olacağını anlamayı sağlayan çalışmalar içerir.

Böylelikle, yapılan harcamaları geri alma süresini anlamak, nakit akışı hakkında bilgi sahibi olmak, kârlılığını anlamak için projenin performansını ölçmek, yatırımcı sermaye kârlılığını geliştirmek, kamu ihalelerinde teklif edilecek miktarları tespit etmek, projenin finanse edilebilirliğini geliştirmek ve daha bir çok faktörü analiz etmek mümkün hale gelir.

Ayrıca finansal fizibilite raporu, yatırımcı, ortak ve hissedarlara projenin sunumunu kolaylaştırırken bankalardan kredi talebinde bulunulduğunda da olumlu bir geri dönüş alma olasılığını arttırır.

Finansal fizibilite çalışmalarını, proje henüz fikir aşamasındayken yapabileceğiniz gibi mevcut iş devam ederken de yapabilirsiniz.

Finansal Fizibilite Adımları Nelerdir?

Bu adımları 7 madde halinde özetleyebiliriz.

1. Yatırım veya projenin toplam tutarının hesaplanması

2. Kira, işçilik, ham madde, fatura gibi işletme giderlerinin belirlenmesi

3. Yatırıma veya projeye konu olan ürün ya da hizmetin getireceği yıllık gelir beklentisinin belirlenmesi

4. Yatırıma veya projeye ait gelir-gider tablosunun oluşturulması

5. İhtiyaç duyulan net nakit miktarının hesaplanması

6. Yatırımın veya projenin değerlendirilmesi

7. Finansal fizibilite raporunda ortaya çıkan verilerin yorumlanması ve özetinin oluşturulması

Finansal Fizibilite Ne Fayda Sağlar?

Yeni bir yatırım yapmayı veya mevcut işinizi büyütmeyi düşündüğünüzde bu işin ekonomik olarak gerçekleşebilir, uygulanabilir olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu yüzden de bir yatırım yapmadan önce yatırımın nasıl finanse edilmesi gerektiğini çok iyi hesaplamanız gerekir.

Finansal fizibilite çalışması yatırımda kullanılacak özkaynak ve yabancı kaynak tutarlarını görmeyi sağlar.

Ayrıca tüm harcama kalemerini ortaya çıkartarak kaynakların harcamaları karşılama konusunda yeterli olup olmadığını öngömeyi sağlar. Kaynakların yetmediği bir durumda ise kaynağa ne kadar ilave edilmesi gerektiğini anlamaya yardımcı olur.  

Finansman Kaynağı Neler Olabilir?

Şirketin ihtiyacı olan finansmanı sağlamak için kullanabileceği kaynaklar aşağıdaki gibidir:

1. Bireysel Krediler

2. Çevreden Sağlanan Finansman

3. Kredi Kartları

4. Bankalar ve Diğer Finans Kurumları

 

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!