İşletmelerin büyüme ve sürdürülebilirlik süreçlerinde en büyük gösterge finansal verimliliktir. İş süreçlerindeki alınan kararların, uygulanan yöntemlerin başarısı finansal verimlilik ile ölçülür. Finansal verimlilik oranı, genellikle bir şirketin varlıklarını ve borçlarını dahili olarak ne kadar iyi kullandığını analiz etmek için kullanılır. Bir verimlilik oranı; alacakların cirosunu, borçların geri ödenmesini, öz sermaye miktarını ve kullanımını, envanter ve makinelerin genel kullanımını hesaplayabilir. Bu yüzde, ticari ve yatırım bankalarının süreç içerisindeki performansını analiz etmek ve görmek için de kullanılır.

Bir finansal verimlilik oranı müşterilerden nakit toplamak için geçen zaman veya envanteri nakit paraya dönüştürmek için geçen süre gibi şirketin çeşitli yönlerine bakar. Bu, finansal verimlilik oranlarını şirketler için önemli kılar, çünkü verimlilik oranlarındaki bir iyileşme genel bir söylemle kârlılığın artması anlamına gelir.

Finansal Verimlilik Hesaplama Yöntemleri

Fiyatlama

Sunduğunuz hizmetler için doğru fiyatlama yapmanız işletmeniz için önemlidir. Ürünleriniz ve hizmetleriniz, müşterilerde sunduğunuz değere uygun olarak fiyatlandırılmalıdır. Doğru fiyatlama işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve büyümesi için çok önemlidir.

Fiyatlama sadece ürün ve hizmetlere biçilen değerle sınırlı değildir. İşletmeler, çalışanlarına biçtiği değeri doğru maaş fiyatlandırmasıyla desteklemelidir. İşletmenize değer katan personeli tutundurabildiğinizden emin olmanız bu noktada fiyatlama açısından önemli kriter olacaktır.

Nakit Akışı

Faturalama ve tahsilat yönetiminizin mevcut durumu, satışlarınızı yaptıktan sonra gecikmeden faturalarımızı hemen kesebilmeniz verimlilik oranı ölçütlerinden birisidir. Tahsilatlarınızın ortalama kaç günde gerçekleştiğini takip etmeniz önemlidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere göre planlanmış ekonomik, basit bir faturalama, takip ve raporlama sistemi işinizi çok kolaylaştıracaktır.

İşletme Sermayesi

Finansal verimliliği bilanço denkleminde yer alan “alacaklar + olması dahilinde stoklar – ticari borçlar” denklemi ile hesaplayabilirsiniz. İşletme sermayesi sizin operasyonel verimliliğinizi gösterir. Alacak ve stok yönetimine gereğinden fazla bağlı olan para şirketin zorunlu tutulan ödemelerini karşılamak için kullanılamaz. Bu sebeple, tahsilatları zamanında yapmak ve stoklara gereğinden fazla maddiyat vermemek işletme sermayesine olan gereksinim büyütmemesi açısından önemlidir. Bu durum gerçekleşmediği takdirde işletme, sermayenin alternatif kullanım alanlarından gelebilecek gelirden eksik kalır. Büyüyen şirketlerde işletme sermayesinin büyümesi kaçınılmazdır.

Çalışan Başına Müşteri Verimliliği

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en önemli gider kalemi çalışanlarıdır. Çalışanların hizmet verdiği kişiler bazında ne kadar vakit harcadığı ve müşteriden elde edilen gelir kullanılarak alınan verimlilik mutlaka takip edilmelidir.

Müşteriden elde edilen gelir / Çalışan görevli kişinin ilgili  müşteriye (proje) harcadığı saat = Saat başı gelir formulü ile bu hesabı yapabilirsiniz..

Borç-Özkaynak Oranı

Olası yatırım hedefiniz çok fazla borçlanabilir. Bu, borçlu olduklarının arkasındaki güvenlik marjlarını azaltabilir, sabit ücretlerini artırabilir, sizin gibi insanlar için temettüler için mevcut kazancı azaltabilir ve hatta bir finansal krize neden olabilir.

Bununla birlikte, diğer tüm oranlarda olduğu gibi, metriğin endüstri normları ve şirkete özgü gereksinimler açısından analiz edilmesi gerekir.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!