Günümüzde pek çok işletme, bir inovasyon anlayışı benimseyerek fiziki iş süreçlerini dijital ortama taşımaktadır. Dijital ortamda gerçekleşen bu süreçler zaman ve maliyet kavramlarını minimuma indirerek fayda sağlamaktadır. E-Dönüşüm’ün en bilinen örneklerin biriyse e-Faturadır. e-Fatura, normal faturaların aksine elektronik ortamda düzenlenebilen birçok fatura türünü kapsayan bir uygulamadır.

Geleneksel olarak, bir ödeme işlenmeden önce tüm bu verileri almanız ve bunları sisteminize manuel olarak girmeniz gerekir. Bu zaman alıcıdır ve insan hatası olasılığını açık bırakır. Bunun yerine, e-fatura yapılandırılmış verileri içeren bir faturadır. Otomatik olarak işlenebilmesi için belirli bir formatta olan veriler hazırda mevcuttur. Herhangi bir detayın yeniden girilmesine gerek kalmadan, ödeme için hemen işlenmeye hazır olduğu anlamına gelen bir formatta gelir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Fatura Mükellefi Kimdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği maddelerle, e-Fatura uygulamasını kullanarak fatura kesmek mecburiyeti olan kişi ya da kuruluşlar e-Fatura mükellefi sayılır. Kanun tarafından belirlenen şartlar ve güncellenen durumlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğleri ile yayımlanır.

 • 2018 yılı ve sonraki yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler,
 • 2020 yılı ya da diğer dönemde brüt satışı 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler,
 • 4760 sayılı Kanun’da yer alan listedeki malların ithalat, imalat ve teslim edilmesi gibi uygulama sebebi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan belge almış olanlar,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekinde yer alan tabloda bulunan malları inşa, imal ve ithal edenler,
 • 5957 sayılı kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak gözüken meyve ve sebze ticareti yapanlar,
 • 6563 sayılı kanun çerçevesinde tanımlanmış olan hizmet aracıları,
 • Elektronik irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu olup e-Fatura uygulaması kullanacak olan kişi veya ticari kurumlardır.

e-Fatura Nasıl Kesilir?

 • Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden kesim gerçekleştirilir.
 • Kuruluşunuzun bilgi yönetim sistemi ile GİB üzerinden entegrasyonu ile gerçekleştirilir.
 • Bazı özel entegrasyon araçları ile gerçekleştirilir.

e-Fatura Avantajları Nelerdir?

 • Süreç Takibi: Oluşturduğunuz faturalarınızın oluşum, gelişim, gönderimine kadar olan süreci sistematik takip etmenize. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • İnovatif Ortam: İlgili görevlilerin daha az monoton ve daha stratejik faaliyetlere odaklanmasına olanak sağlar.
 • Güvenli belge ve veri alışverişi : Şifreli dosya aktarımı, dijital imzalar ve güvenli ağların tümü, e-faturalandırmayı fatura gönderip almanın en güvenli yolu haline getirir. Ayrıca faturaların postada kaybolma veya önemsiz e-postalara gönderilme riski de yoktur.
 • Yasal gereksinimler  : Doğru hizmet sağlayıcıyla e-faturalandırma, her zaman güncel olmanızı ve B2B ve B2G vergi ve arşivleme mevzuatına uygun olmanızı sağlar.
 • Uzaktan çalışmaya hazır : E-fatura görevleri, yazıcılar, tarayıcılar veya posta hizmeti gibi ekstra kaynaklara ihtiyaç duymadan her yerden tamamlanabilir.

E-Fatura Nasıl İptal Edilir?

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!