CFO (Chief Financial Officer); Türkçesi Finansal İşler Müdürü ya da Mali İşler Koordinatörü olarak bilinir. CFO, genel olarak şirketin finansal eylemlerini yönetmekten ve nakit akışlarını izleyen ve organizasyonun gelecekteki finansal yönlerini planlayan üst düzey yönetimdir.

CFO, icra kurulu başkanına (CEO) şirketin finansal durumu ile ilgili rapor verir ve CEO’nun stratejik bir ortağıdır. CFO, şirket stratejisini etkilemede hayati bir rol oynar.

Bunun yanında diğer üst düzey yöneticilerle de birlikte çalışır. Şirketin yatırımları, sermaye yapısı ve şirketin gelir ve giderlerini nasıl yönettiği konusunda önemli girdilere sahiptir. Yeni satın almalarla ve yatırım girişimleri gibi konulara öncülük etmekten sorumludur. Bu nedenle CFO, bir şirketin en önemli yapı taşıdır.

Nitelikli Bir CFO’da Bulunması Gerekenler

Başarılı bir yönetim ve önderlik etme özelliklerine sahip olup finansal açıdan ve genel olarak planlama yeteneğinin olması önemlidir. CFO, üst düzey yöneticilerle birlikte hareket ettiğinden dolayı ekip çalışması ve iş birliği konularında başarılı bir çalışma gerçekleştirebilecek yatkınlığa sahip olmalı. Analitik düşünme becerisine sahip olmalı ve sorunlara karşı çözüm odaklı olmadır.

CFO’nun Görev ve Sorumlulukları 

CFO, şirketin bütçesini geliştirmek, bankacılık ve sigorta ortaklarıyla iletişim kurmak ve şirket finansmanıyla ilgili stratejik konularda tavsiyelerde bulunur. Çoğu zaman, yeni satın almalara devam edip etmemeye karar vermek gibi yeni yatırım girişimlerine de öncülük etmekten sorumlu olacaktır.

Açıkçası, CFO’ların bulundukları sektör ve iş tanımına göre farklı sorumlulukları vardır, ancak bu altı sorumluluklar çoğu şirkette standart görevler olarak yer alır. Buna göre CFO görev ve sorumluları şu şekildedir; kontrolörlük, hazine, risk yönetimi, vergilendirme, yatırımcı ilişkileri ve iç denetim.

Bu görevlerin ne anlama geldiklerini detaylı bir şekilde açıklayalım;

Kontrolörlük; muhasebe sistemini ve şirketin kontrolörünü denetlemeyi içerir. Bu görev kapsamında planlama amaçları için diğer yönetim şubelerine, hissedarlara ve diğer yetkililere mali raporlar sağlamalıdırlar.

Hazine; şirketin bankacılık ve yatırım faaliyetlerinden sorumludurlar.

Risk yönetimi; bu görev hazine göreviyle birlikte hareket eder çünkü CFO’lar yabancı işlemlerde yatırım riskini, faiz oranlarını ve döviz kurlarını yönetmekten sorumludur.

Vergilendirme; gelir vergileri, satış vergisi ve uluslararası vergiler dahil olmak üzere vergi hazırlama sürecini denetlemek.

Yatırımcı ilişkileri; hissedarlar genellikle şirketin iç işleyişi hakkında çok fazla gözetime veya bilgiye sahip olmadıklarından, baş finans görevlisi, hissedarları önemli bilgiler hakkında bilgilendirmekten ve onlarla iyi bir ilişki sürdürmekten sorumludur.

İç Denetim; doğruluğunu ve organizasyon prosedürlerine uygunluğunu kanıtlamak için şirket mali kayıtlarını gözden geçirmek ve analiz etmek zorundadır.

Kimler CFO Olabilir?

CFO olabilmek için öncelikle muhasebe, işletme veya finans bölümlerinden mezun olmalı. Bunun yanında finans alanında yüksek lisans yapmış kişiler de aranılan kriterler arasında.

CFO pozisyonu, köklü geçmişe sahip çok deneyimli profesyoneller için ayrılmıştır. Birçok CFO, muhasebe, yatırım bankacılığı veya finansal analiz gibi alanlarda profesyonel geçmişe sahip kişilerden oluşmaktadır.

 

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!