Cari hesap, işletmeler için oldukça önemli bir kavramdır. İşletmeler ürün, hizmet vb. türlü ticari faaliyetlerin kaydı ve takibi için cari hesap takibi etkin olmalıdır. Cari hesap takibinin kullanımı ne kadar sağlıklı olursa yapılan ticari faaliyetler de o kadar etkili olacaktır. Bu faaliyetlerin iyileştirilmesi için de cari hesap, cari hesap takibi ve diğer türlü kavramlara hâkim olmak önem teşkil etmektedir. Cari hesapla ilgili tüm kavramlar işletme tarafından benimsendiği takdirde ticari faaliyetler daha sağlıklı ve etkili kullanım sağlamaktadır.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, ilgili şirketin müşteri ve tedarikçilerle gerçekleştirdiği hukuki ve ilgili her türlü faaliyetin toplandığı ve kayda geçirildiği bir hesaptır. Örneğin, şirket müşterilerine hizmet sağladığında şirket bu işlemi alacak veya satış faturası olarak kayda geçer. Aynı zamanda tedarikçilerden mal veya hizmet satın alındığında da bu alış faturası veya gider olarak cari hesaba kayda geçirilmektedir. Türk Ticaret Kanunu ise cari hesabı, iki kişinin mal, ürün, hizmet vb. ilişkilerden doğan alacakları ayrı ayrı istemekten vazgeçerek hesap kesim tarihi geldiğinde ödemek üzere cari hesaba aktarılması ve  düzenli olarak hizmet veya mal satın alan kişilerin her işlem sonunda ücret ödemek yerine hesap kesim tarihinde artan tutarı isteyebileceklerine dair sözleşme şeklinde tanımlar.

Özellikle devamlı ticari ilişki içerisinde bulunan müşteri ve tedarikçiler için şirketin cari hesap takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmesi oldukça önemlidir.

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi, iki tarafın mal veya hizmet gibi alım-satım faaliyetlerini kayıt altına alarak hesap kesim tarihine kadar bu akışı takip edip hizmet ve ödeme ilişkilerini görebilmesidir. Cari hesap takibi, iki firma arasında olabileceği gibi firma ve kişi arasında da olabilmektedir. Her ticari faaliyet sonrası borç ve alacak ilişkisi değişebileceğinden dolayı cari hesap takibinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda cari hesap takibi ile yalnızca geçmiş dönem bilgileri değil, güncel bilgiler de takip edilebilmektedir. Bu durum da cari hesap takibinin önemini daha da artırmaktadır.

Cari hesap takibini şirkette yetkilendirilmiş bir personel veya işletme sahibinin kendisi yapabilmektedir. Şirket muhasebecisi ise eline geçen bilgiler geçmiş zamana ait olduğu için güncel bilgiler hakkında şirkete ilgili bilgiyi veremeyecektir. Bu nedenle işletme muhasebecisi cari hesap takibi yapamamaktadır. mdpara ise tüm işlemleri ilgili carilerle eşleştirerek işlemleri otomatik muhasebeleştirmektedir. Böylece işletme, büyük oranda zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Şirketler, cari hesapta yalnızca geçmiş ödeme ve tahsilat bilgilerine değil, güncel bilgilere de ulaşabildiği için buna dikkat etmelidir. Bu sayede herhangi bir aksaklık durumunda takibi kolayca yapılabilir ve önlenebilmektedir. Şirketlerin cari hesap takip yöntemleri farklılık gösterebilmektedir. Bu yöntemler şu şekildedir:

  • En bilinen yöntemlerden biri cari hesap defteridir. Bu defterde 3 bölüm bulunmaktadır. İlk bölümünde satıcılara ait borçlar, ikinci bölümde alacaklar, üçüncü bölümde ise vergi borçları gibi borçların veya alacakların kaydı tutulmaktadır. Cari hesap takip defteri oldukça teferruatlı bir iş olduğu için günümüzde pek tercih edilmemektedir. Aynı zamanda raporlama için de uygun değildir.
  • Cari hesap takibinin diğer bir yöntemi ise Excel programı üzerinden yapılan yöntemdir. İlgili işletme, ticari faaliyette bulunduğu müşteriler ve tedarikçiler için ayrı ayrı cari hesap kayıtları oluşturmaktadır. Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili gerekli bilgiler bulunan bu kartlar aynı gerekli aralıklarla güncellenmelidir. Bunun haricinde tüm borç ve alacaklar da yine kayıt altında tutulmaktadır. Excel programı ile cari hesap takibi oldukça karmaşık olduğundan hataların önlenmesi de oldukça güçtür. Bu nedenle Excel programı üzerinden cari hesap takibi oldukça emek ve zaman istemektedir.
  • Son olarak en çok tercih edilen cari hesap takip yöntemi ise ilgili programlar kullanılarak takip ve yönetiminin yapılmasıdır. Günümüz teknolojisi ile ihtiyaç ve gereksinimlerin belirlenerek programların geliştirilmesi ile elde edilmektedir. Böylece her işletme ticari faaliyette bulunduğu müşteri veya tedarikçiler ile borç ve alacak ilişkilerini kolayca takip edebilir ve bilgiler güncellenebilmektedir.

Cari hesap takibi firma için oldukça mühim bir konudur. İlgili alım-satımların takibi ve bilgi akışlarının kolayca sağlanması durumunda ilgili kişinin de cari hesap takibinin yapması ve kayıt altında tutması kolaylaşacaktır.

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!