2021 yılında asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte bu yıl geçerli olacak gelir vergileri gibi birçok mali parametre de güncellendi. Bununla birlikte vergi dilimi tanımlamaları, hesaplamalar ve oranlar gibi pek çok merak edilen konu da bu yazıda yer alacaktır.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, çalışanların yıl içerisinde aldıkları toplam ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirlemektedir. Buna göre elde edinilen toplam gelir üzerinden yüzde kaç vergiye tabi tutalacağını gösterir ve artan oranlı vergi tarifesidir.

Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

Maliye Bakanlığı tarafından her sene gelir miktarı tarifeleri belirlenmektedir. Buna göre brüt maaştan sigorta primleri ve vergiler kesilerek net maaşlar hesaplanmaktadır. Gelir vergisi dilimi oranları %15, %20, %27 ve %35 arasında değişirken 2021 yılında  %40 oranında da gelir vergisi dilimi eklenmiştir. Her sene artan gelir vergisi oranı ile brüt maaştan kesilen tutar da artığından net maaşlar da otomatik olarak azalmaktadır.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif kelimesi yığılarak, toplayarak ilerleyen anlamına gelmektedir. Kümülatif vergi matrahını belirlemek için kişinin hangi vergi dilimi oranına tabi olduğu bilinmelidir. Buna göre gelirinden hangi oranda gelir vergisi kesileceğini belirleyen unsur kümülatif vergi matrahıdır.  Bu nedenle önemle üzerinde durulması gerekmektedir.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Vergi dilimi, her sene sonunda sıfırlanmaktadır. Yıl boyunca birikerek artan vergi dilimi oranları aralık ayının bitiminde son bularak yeni yılda belirlenen oranlara göre tekrar düzenlenmektedir. Buna bağlı olarak vergi dilimleri de her yıl sonunda sıfırlanmaktadır. Bunun dışında çalışan kişi mevcut iş yerinden ayrılıp başka işverene bağlı çalışmaya başlaması halinde de yine vergi dilimi sıfırlanmaktadır. Vergi diliminin sıfırlanmayacağı noktalar ise askerlik, emeklilik vb. nedenlerden dolayı kişinin iş giriş çıkışlarıdır. Bu durumda vergi matrahı sıfırlanmaz.

2021 Yılı Vergi Dilimi Oranları

Her yıl düzenlenen vergi dilimi oranları bu sene de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Buna göre 2021 yılı vergi dilimi oranları şu şekildedir:

Ücretliler İçin 2021 Yılı Vergi Dilimleri

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadarYüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlasıYüzde 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlasıYüzde 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlasıYüzde 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası%20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası%27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası%40

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!